,

DZIEŃ MATKI – WIZYTA BRACI FRANCISZKANÓW

W Dniu Matki odwiedzili nas bracia Franciszkanie ze Smardzewic. Mieszkańcy Pol-Faru zaprezentowali występ słowno – muzyczny, były konkursy, wspólna zabawa i tańce – dla takich chwil warto żyć…