,

OBCHODY DNIA SENIORA

Dzień Seniora w naszym Domu był okazją do zaprezentowania przez mieszkańców Pol-Faru występu słowno-muzycznego i wspólnej zabawy.