OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Mieszkańcy Domu słowem i pieśnią uczcili Święto Niepodległości prezentując się w montażu słowno-muzycznym pt.: ” DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI…”.