,

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Tegoroczne ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA uświetniły występy muzyczne w wykonaniu: pani Michaliny Bartyzel oraz Chóru „Jesienne Słowiki” z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Tomaszowa Mazowieckiego.

Były też „ziemniaczane” zabawy, konkursy oraz tańce. Spotkanie zakończył ziemniaczany poczęstunek.