,

WIELKANOCNE ŚWIĘCENIE POKARMÓW

W Wielką Sobotę mieszkańcy uczestniczyli przy święceniu pokarmów i wspólnej modlitwie. Pani Dyrektor przekazała zebranym życzenia.

Odczytano z Ewangelii treści związane z Triduum Paschalnym i śpiewano pieśni wielkanocne. W filii Domu przy ul. Farbiarskiej mieszkańcy przygotowali występ pt.: „Jezus zmartwychwstan jest…”.