,

POŻEGNANIE STAREGO ROKU

Mieszkańcy żegnali 2013 ROK w radosnych nastrojach, przy śpiewach i słodkim poczęstunku.