,

POŻEGNANIE STAREGO ROKU

Stary Rok 2014 mieszkańcy żegnali przy kawie i słodkim poczęstunku oraz bawiąc się przy muzyce sprzed lat. Nie zabrakło też noworocznych przepowiedni…