,

WIELKANOCNE SPOTKANIE Z KLUBEM ŻONKILA

27 marca odbyło się spotkanie mieszkańców z grupą dzieci i młodzieży z Klubu Żonkila. Mieszkańcy mieli okazję do wysłuchania krótkiego występu w wykonaniu gości i wzajemnego złożenia życzeń świątecznych. Otrzymali również stroiki własnoręcznie wykonane przez dzieci.