,

WIELKANOCNE SPOTKANIE Z TOMASZOWSKIM KLUBEM ŻONKILA

Tradycyjnie, przed świętami, do mieszkańców przybyły dzieci i młodzież z Tomaszowskiego Klubu Żonkila, z życzeniami, drobnymi upominkami oraz słodkim poczęstunkiem.