W Wielką Sobotę mieszkańcy uczestniczyli przy święceniu pokarmów i wspólnej modlitwie. Pani Dyrektor przekazała zebranym życzenia.

Odczytano z Ewangelii treści związane z Triduum Paschalnym i śpiewano pieśni wielkanocne. W filii Domu przy ul. Farbiarskiej mieszkańcy przygotowali występ pt.: „Jezus zmartwychwstan jest…”.

Tradycyjnie, przed świętami, do mieszkańców przybyły dzieci i młodzież z Tomaszowskiego Klubu Żonkila, z życzeniami, drobnymi upominkami oraz słodkim poczęstunkiem.

Mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej wystawionym przez braci Franciszkanów ze Smardzewic.

Radosna atmosfera ostatniego dnia karnawału pozwoliła mieszkańcom zapomnieć o codziennych problemach…

Tematem przewodnim tegorocznej zabawy karnawałowej było: RADIO DPS FM. Wśród zaproszonych gości obok mieszkańców zaprzyjaźnionego DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opiekunami, przybyli też przedstawieciele Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim oraz pani Krystyna Wilk. Przedstawienie w wykonaniu mieszkańców i pracowników Domu pt:”Wesołe jest życie…”, zabawy i konkursy o tematyce radiowej, radiowa lista przebojów, zabawa taneczna i poczęstunek – to główne atrakcje tego spotkania.

12 lutego br. miało miejsce oficjalne otwarcie wyremontowanego skrzydła Domu przy ul. Polnej 56 z udziałem: członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego – Kazimierza Barana, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim – Andrzeja Więckowskiego, dyrektora Domu – Danuty Remisz, mieszkańców oraz pracowników. Po symbolicznym przecięciu czerwonej wstęgi przez zaproszonych gości, w dowód podziękowania mieszkańcy wręczyli żółte róże. Wyremontowane, kolorowe pokoje sprawiły mieszkańcom ogromną radość a także podniosły standard naszego obiektu.

Światowy Dzień Chorego oraz miniony Dzień Babci i Dziadka to okazje do odwiedzin w DPS Nr 1 dzieci i młodzieży z Tomaszowskiego Klubu Żonkila.Przybyły, by zaprezentować utwory muzyczne, wiersze a także wręczyć mieszakńcóm własnoręcznie wykonane prezenty w postaci serduszek, kwiatków, lampek, obrazków oraz pyszne domowe wypieki. Miła i serdeczna atomosfera pozwoliła zapomnieć schorowanym mieszkańcom o trudach codziennego cierpienia.